Een warme jas - een warme stad!

Bewoners van Aarschot zorgen voor elkaar en zamelden massaal werkloze jassen in ! Deze jassen werden onder het motto "iedereen mee" gratis aangeboden en uitgestald aan de Hoogbrug.

Dikke duim aan de vrijwilligers van de Talentenbank

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie